Jak zjistit (pravděpodobný) genotyp?

 

Samozřejmě existují (poměrně nákladné) testy DNA, které jsou schopny úplně přesně určit genotyp daného jedince. Používají se například v chovu koček či psů, kde se však chov pohybuje v úplně jiném finančním i společenském měřítku než chov hlodavců, tudíž nepředpokládám, že by tuto cestu volili chovatelé morčat v nějakém větším měřítku. Teda alespoň zatím. Je možné, že časem to bude úplně běžný postup a přesný laboratorně zjištěný genotyp se bude mláďatům zapisovat již do PP :-)

 

 

Aby jsme zjistili alespoň pravděpodobný genotyp (tedy zápis daného fenotypu + další zjištěné poznatky o svém  chovném morčeti) musíme zkombinovat znalost několika věcí:

 

                         1. Co nejlepší znalost rodokmenu daného morčete

                         2. Správně určit barvu morčete, znát fenotyp

                         3. Znát základní zápisy fenotypu nebo vědět, kde je najdeme

                         4. Porozumět písmenkům, jenž tvoří zápis fenotypu

                         5. Ověřit si námi stanovený pravděpodobný genotyp v chovu

 

 

Po stopách předků...

 

Pro každého chovatele je určitě dobré znát předky svých morčat, to už bylo zmíněno v kapitole "Přenos genů na potomky". Při určování genotypu daného jedince je to jedna z metod, jak se dopátrat co nejpřesnějšího genetického kódu. Dle v PP uvedených barev předků si lze vypsat záznam fenotypů jednotlivých morčat a jejich vzájemným křížením vyloučit některé kombinace alelických párů a porovnat je s generací, jenž se opravdu narodila a postupovat tak dál a dál, až k vrhu, ze kterého dané morče pochází. Někdy se takto můžeme dobrat k jednomu konkrétnímu možnému genotypu, jindy nám může vycházet pravděpodobných genotypů víc, ale i s tím se již dá pracovat. Ukázku jak na to najdete v kapitole "Praktické příklady".

 

Pokud by byl někdo superpuntíčkář (já tedy rozhodně ne ;-)), tak by do tohoto pátrání a luštění genetického kódu zahrnul ještě i sourozence v jednotlivých vrzích napříč celým rodokmenem... Já rozhodně tolik trpělivosti ani času nemám a pokud jste na tom podobně a nechcete strávit hodiny a hodiny tvořením Mendelových čtverců a možných kombinací, tak je dobré si alespoň vyhledat a vytvořit barevný rodokmen předků, jenž jsou k dohledání na internetu a to i generace, které nejsou uvedeny v PP.

Já jsem takto postupovala u mé Désirée ( viz. desi barvy.odt (19,8 kB)), abych věděla, co by Desi mohla nést za vlohy, co se týče barev, protože se i dál budeme bavit zejména o barvách. Nevím tedy přesný genotyp své samičky z rodokmenu, ale vím, jaké znaky se v dané linii vyskytly a které tedy mohou "vyskočit" i v generacích dalších.

Podle rodokmenu můžete i zjistit, zda morče pochází z nějakého cíleného chovu, kde se genetické informace (a tedy jednotlivé alely v genotypu) upevňovaly po několik generací výběrem k sobě vhodných partnerů nebo pochází z chovu, kde se k sobě připouštěla zvířata bez nějaké větší chovatelské myšlenky a cíle a nebyla snaha o upevnění nebo vylepšení genotypu.

 

 

Správné určení barvy morčete

 

To je základ. Pokud nevíte, co máte doma za barvu morčete, tak nemůžete cíleně chovat ;-) Ke správnému určení barvy morčete nám pomůže právě znalost barevného fenotypu předků, jenž nám vymezuje, jaké barvy mohly dle genetických zákonitostí zkřížením v PP zapsaných jedinců vzniknout. Dále pak musíme znát fenotyp hodnoceného morčete a v neposlední řadě se můžeme obrátit na některého z posuzovatelů klubu ;-) Posuzovatele je určitě vhodné oslovit, pokud je morče nestandartně zbarvené a jeho jednotlivé znaky třeba nejsou dostatečně vybarvené. Nebo prostě i jen tehdy, pokud začínáte a nevyznáte se nebo jste pořídili morče z prostředí, kde se nemáte koho zeptat (zverimex, chovatel, jenž sám neumí určit barvu a prodává vám morče např. jako růžové...) Pokud se chcete chovu věnovat ve smyslu odchovu morčat s PP, tak musí Vaše morčata projít registrací u posuzovatele klubu, který barvu morčete buď sám určí nebo potvrdí barvu určenou chovatelem ve vystaveném PP.

 

 

Zápis fenotypu

 

Pokud máme správně určenou barvu morčete, tak k němu můžeme přiřadit zápis fenotypu, což je vlastně neúplný zápis genotypu, který je typický pro danou barvu. V tomto zápisu fenotypu je zápis alel, jenž jsou pro konkrétní barvu jasně dané a na konkrétním morčeti se projevily tak, že jsou okem viditelné a hodnotitelné. Místo alel, jenž mohou být variabilní a přesně je neznáme jsou zapsány pomlčky. Jednotlivé pomlčky se dají nahradit znaky konkrétních alel, které se nám podaří vyluštit z rodokmenu nebo odkrýt ve vlastním chovu.

 

Naprosto vyčerpávající, co se informací týče, je dle mého názoru zpracovaná GENETIKA BAREV paní Hanky Potočkové z CHS Barrandia, kde jsou vysvětlivky a tabulky uvádějící zápisy jednotlivých fenotypů. Zápis fenotypu svého morčete si tedy můžete určit  zde, popřípadě na stránkách klubu zde.

 

 

Genetika je tak složitá... Já těm písmenkům vůbec nerozumím...

 

To napadne asi každého, kdo se začne blíže zajímat o genetiku. Co ta písmenka znamenají, jaký je v nich rozdíl, proč se zapisují zrovna takhle a co ovlivňují??? Našli jste si zápis fenotypu Vašeho morčete, ale je to jen shluk písmen, který Vám vůbec nic neříkají, spíš Vám ještě víc plete hlavu... Jak by Vám asi tak mohl pomoci v chovu???

A přitom právě základem pochopení genetiky barev u morčat je pochopení významu a funkce jednotlivých písmen (genů).

 

Než přejdeme k objasnění významu jednotlivých písmen, tak si ještě znovu pomocí tabulky vysvětlíme absolutní základy:

 

Gen A

 • písmenka (zkratky) označují gen a jeho příslušné alely

 • vyjadřují i vztahy mezi alelami

A

dominantní alela (nadřazená)

a

recesivní alela (podřízená)

AA

pár alel (jeden gen)

Aa

heterozygot

aa

homozygot

A-

První alela dominantní, druhou alelu neznáme

 

Význam jednotlivých písmen (genů)

Zápis genetické informace (genotypu), týkající se zbarvení morčete, zapisujeme pomocí pěti párů různě velkých písmen, přičemž jednotlivé páry písmen mají svoji funkci. Jednotlivá písmena lze ještě doplnit indexem, jenž upřesňuje danou vlohu.

 

AA BB CC EE PP SS :-)

Jednotlivá písmena a jejich význam

Písmena s indexem

A

A-série

 

 

 • Áčka nám říkají kresbu

 • Dominantní gen pro aguti, na každém jednotlivém chlupu se střídají pruhy černé a červené barevné řady

 • AA, Aa vždy aguti (barevný chlup, kresba), může nést vlohu (menší písmeno a po boku) pro non-aguti, obráceně to nikdy být nemůže

 • aa (recesivní homozygot) non-aguti (jednobarevný chlup, bez kresby-černá), nikdy nemůže nést vlohu pro aguti, nelze zapsat aA, recesivní gen "neunese" gen dominantní

 • A ar = aguti s vlohou pro solid aguti

 • A at = aguti s vlohou pro tan

 • ar ar = solid aguti, aguti bez břišního pruhu

 • at at = tan

 • dopodrobna rozebranou A-sérii i s příklady, naleznete na skvělých stránkách Daily Cavy zde

 

 

B

B-pár
 

 • Mají na starosti odstín srsti a mají částečný vliv na pigment

 • Tvoří společně s péčkem barvu

 • Recesivní gen ředí barvu pigmentu

 • BB, Bb - černý pigment

 • bb - bez pigmentu, u čokoládových zvířat hnědý pigment

 • více o B páru (a P sérii) naleznete zde

C

C-série

 • Ovlivňuje barvu pigmentu od plného pigmentu až po téměř albinismus

 • Redukce pigmentu tzv. činčilí faktor

 • Ředí barvu jako voda vodovky

 • Čím menší (recesivnější) céčko, tím světlejší barevný odstín

 • C je plně pigmentová barva - černá

 • Dominantní C alelu mají i další barvy obou barevných řad (např, lila, slate blue, oranžová, červené, zlaté, béžová, čokoládová), které již ale nejsou (vyjma červené) plně pigmentové

 • u recesivních alel cc píšeme mnoho indexů a jejich jednotlivé kombinace dávají různé barevné varianty (viz. zde)

 • pokud dojde ke změnám C alel u černé barvy na kombinace cdcd, cdcr, cdca, crcr, crca, ale ostatní písmenka genotypu černé zůstávají stejné, vznikne nám v chovu obávaná sable (kuní)

E

E-sada

 • Žlutá série, jejíž dominantní gen zodpovídá za projev černé barvy

 • Projevuje se ve spolupráci s A-sérií a B párem

 • E = dominantní Éčka mají barvy zastoupené v černo-hnědé barevné řadě

 • e = recesivní éčka mají barvy zastoupené v červeno-žluté barevné řadě

 • ep = strakáč černo-červené řady, má zastoupení barev obou barevných řad (např. čoko-oranž, černá-červená, aguti-červená, vše i v kombinaci s bílou)

 • Červeno-černá morčata bez bílé známé též pod pojmem "hyena"

 • Mluvíme i o morčatech s želvovinovou kresbou v kombinaci s bílou, více známá jako trikoloři - tříbarevná morčata (bílou značí ještě navíc alely S páru viz. níže)

 • Zápis genotypu páru alel může být epep nebo epe

P

P-sada

 • Značí sytost pigmentu kůže a oka

 • Recesivní gen ředí sytost pigmentu a barvy oka, aniž by ovlivňoval projevy červené barvy

 • P = tmavé oko

 • p = červené oko

 • pr (prpr) = rubínové oko

S

S-pár

 

 • Určuje množství a rozmístění bílé

 • Je neúplně dominantní (eska se dědí neúplnou dominancí)

 • SS - bez bílých skvrn

 • Ss - bílé skrvny nejčastěji na tlapkách, na hlavě, může být i na trupu

 • ss - velké bílé skvrny

"Eska" na mých stránkách mají vlastní kapitolu ZDE.

S

S-sada

 

 • Má stejný význam jako S pár, jen je navíc značen i písmeny s indexem a rozlišován, dle procentuálního zastoupení bílé barvy na těle morčete

 • SS - bez projevu bílé

 • Ss, ss - bílá 50-80%

 • Tolik se nepoužívá, spíše v zahraničí než u nás

 • ssss, sss - bílá 50-80%

 • Sss - bílá do 50%

   

 

Jak na sebe vzájemně působí jednotlivé páry alel (písmenka), se můžete podívat v kapitole "Praktické příklady".

 

Ověřování teoretických znalostí v praxi

 

Bylo by samozřejmě úplně zbytečné trávit čas studiem genetiky, pokud by nám neměla přinést nějaký přínos do života, ať už soukromého nebo chovatelského. Tím, že se pokusíme co nejpřesněji určit možnou genetickou informaci u jedinců, jenž spolu chceme spojit, můžeme si předem "vypočítat", co se nám může narodit za mláďata a jaký by mohla nést genotyp. Pokud následný vrh z takto naplánovaného spojení neodpovídá našim teoretickým "výpočtům" a narodí se něco, s čím jsme barevně vůbec nepočítali, je jasné, že jsme se někde zmílili nebo bylo v genotypu pomlček s neznámou alelou přeci jen hodně a podle fenotypu potomků můžeme některá tato neznámá místa doplnit příslušnými písmenky a případně se "posunout" dál :-) Stejně tak můžeme výběrem vhodného partnera potlačit nebo posílit dané vlohy, aby se buď "zakryly" nebo projevily ve fenotypu dalších generací.

Někomu určitě postačí, řídit se podle tabulek vhodného či nevhodného křížení pro začínající chovatele jako je např. zde. Jen moc nepředpokládám, že to bude někdo, kdo by se četbou mých stránek dostal až sem :-)

 

 

 

 

 

Bez mého souhlasu není dovoleno kopírovat a stahovat obsah z webových stránek www.halelujahskinny.cz  (s vyjímkou bannerů)