Praktické příklady

aneb na genetice je hezké to, že odpovídá na otázky...

Genetika se asi nejlépe chápe na praktických příkladech. Pokud jí chceme porozumět a pochopit jí, je dobré si o ní nejenom číst, ale i si na praktických příkladech svoje získané znalosti ověřovat. Takže doporučuji šmejdit na stránkách chovatelů a vrhy, jenž Vás něčím zaujaly si "proklepnout" ;-)

 

 

Proč červený potomek?

Není žádným tajemstvím, že mně zajímají červená morčata a proto, když se někde narodí červené miminko, tak mně samozřejmě zajímá celý vrh ;-) Přednostně tedy rodiče, zvlášť pokuď sami nejsou červení. Zkušené chovatele nezarazí, že se zlaté aguti samičce a černému samci narodilo červené morče. Mně už dneska taky ne, ale musela jsem si to nejdřív vyzkoumat ;-)

 

Vrh 1

Matka

Zlatá aguti

Fenotyp: A- B- C- E- P-

Otec

Černý

Fenotyp: aa B- C- E- P-

Potomci

Červená

Fenotyp

-- B- C- ee P-

Černá

Fenotyp:

aa B- C- E- P-

Zlatá aguti

Fenotyp:

A- B- C- E- P-

 

Pokud se koukneme na fenotypy rodičů a fenotyp červeného potomka, tak je nám na první pohled jasné, že u červeného morčátka je změna na páru alel písmene "E". A pokud jsme si zapamatovali alespoň něco ze základů genetiky, je nám jasné, že aby ze spojení těchto rodičů vznikl v genu E recesivní homozygot, musejí být jejich neznámé druhé alely "e" také recesivní, když jejich první alela je v základním fenotypu jasně daná dominantní. Ve fenotypu OBOU rodičů se nám tedy zkompletoval pár alel E- na Ee. Pokud by jeden z rodičů měl obě alely E dominantní (EE), nemohl by se jim nikdy narodit potomek s genotypem "ee".

 

 

Matka

 

Otec

E

e

E

EE

možný genotyp
 sourozenců

Ee

možný genotyp
 sourozenců

e

Ee

možný genotyp
 sourozenců

ee

červené morče

 

A jak víme z tabulky o písmenkách genotypu, tak se u jedince, jenž v páru alel "E" nemá ani jeden dominantní gen, nemůže projevit černá barva, která je vázána právě na alespoň jeden dominantní gen v E-sadě. Červené morče má zápis A-série vyplněný pomlčkami, tedy kompletně neznámý, ale alely "A" samozřejmě po rodičích zdědilo. Může být nositel vlohy pro aguti nebo non-aguti (Aa,aa), ale to by jsme museli ověřit až v dalším chovu, např. křížením s černým morčetem, které nenese aguti dominantní gen, ale opět by u potomků mohl aktivovat dominantní E gen. Ale zpět k našemu "zkoumanému vrhu"...

Podle toho, že se ve vrhu narodilo i morče černé, můžeme doplnit A pár alel, jak u matky, tak u aguti sourozence. Pokud by matka nesla plně dominantní pár AA, tak by se nemohl narodit černý potomek a všichni potomci by nesli dominantní gen pro aguti (viz. druhý Mendelův čtverec)

 

Otec

 

Matka

a

a

A

Aa

aguti

Aa

aguti

a

(A)

aa

černá

(Aa)

aguti

 

aa

černá

(Aa)

aguti

 

 

Pokud již jsme chovateli a takto si rozebereme vrh, můžeme si k jednotlivým morčatům doplnit  nový zápis genotypu, který jsme zjistili a dál s ním třeba pracovat v budoucnu :-) Pro mně by například otec tohoto vrhu mohl být zajímavý, jelikož při spojení s červenou samičkou, by byla 50% šance na červené potomky (viz. zápis ve čtverci). Podle tohoto vrhu vím, že má jednu alelu E sady recesivní, což je pro "tvorbu" červených potřeba ;-)

 

 

E

e

e

Ee

aguti nebo černá,

(podle toho, co nese matka

v A-sérii)

ee

červená

e

Ee

aguti nebo černá,

(podle toho, co nese matka

v A-sérii)

ee

červená

 

Nově zjištěné alely (značeno červené)

 

Matka

Zlatá aguti

  Aa B- C- Ee P-

Otec

Černý

 aa B- C- Ee P-

Potomci

Červená

Fenotyp

-- B- C- ee P-

Černá

Fenotyp:

aa B- C- E- P-

Zlatá aguti

Fenotyp:

Aa B- C- E- P-

 

 

 

 

 

Bez mého souhlasu není dovoleno kopírovat a stahovat obsah z webových stránek www.halelujahskinny.cz  (s vyjímkou bannerů)