Přenos genů na potomky

Přenos genetické informace z generace na generaci se děje při rozmnožování. U morčat hovoříme o pohlavním rozmnožování, kdy potomek získá vlohy (geny) od otce i matky a dochází k nové kombinaci alel. Každý z rodičů má dvě alely určitého genu, který nás nyní bude zajímat. Každý rodič tvoří GAMETY - pohlavní buňky, tedy spermie nebo vajíčka. Tyto gamety vznikají specifickým buněčným dělením (meiózou). Každá gameta nese jen jednu alelu genu! Rodič s genotypem Aa tedy tvoří dva typy gamet - gametu obsahující alelu A a gametu obsahující alelu a. Genotyp potomka vzniká tedy podle toho jaké gamety rodičů se setkají a spojí a jaká vznikne nová kombinace alel, jenž nesou jednotlivé gamety. Toto párování je zcela náhodné a nelze ho ovlivnit.

 

Mendelovy čtverce

 

Možné potomky dvou rodičů s genotypy Aa (heterozygotů) si ukážeme podle Mendelova čtverce, který je velmi jednoduchý a srozumitelný :-)

 

 

A

a

A

AA

Aa

a

Aa

aa

 

Ze čtverce snadno vyčteme, že je 50% možnost na heterozygotní potomky Aa a 25% možnost na homozygoty AA nebo aa. Samozřejmě to ale neznamená, že se dvěma rodičům s tímto zápisem narodí čtyři potomci, z nichž dva budou nést alely Aa, jeden bude dominantní homozygot a další recesivní homozygot... Není to matematická úloha s přesně daným výsledkem, protože, jak je již napsáno výše, párování gamet s příslušnými alelami je čistě NÁHODNÉ.

 

 Spojení heterozygata Aa s homozygotem AA nebo aa, pak bude půl napůl.

 

 

a

a

A

Aa

Aa

a

aa

aa

 

A u křížení dvou homozygotů, je výsledek již předem jasný. Názorná ukázka čtverce při křížení dvou STEJNÝCH homozygotů, použijeme třeba alely AA...

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

Ve druhém čtverci je vidět, že dva homozygotní rodiče se stejnými typy alel vytvářejí stejný typ gamet a jejich potomci budou všichni (100%) nést tytéž alely stejného typu a všichni budou homozygoti. V genetice je toto nazýváno jako ÚPLNÁ DOMINANCE (nebo ÚPLNÁ RECESIVITA pokud jde o homozygotní jedince aa).

 

V dalším čvterci je pak ukázáno křížení dvou ROZDÍLNÝCH homozygotů, kde je však výsledek také jasný, jen je potomstvo 100% heterozygotní.

 

 

a

a

A

Aa

Aa

A

Aa

Aa

 

Touto formou můžeme sledovat nekonečně mnoho genů a vypočítávat si tak pravděpodobnost jednotlivých spojení. Vytvoříme si ještě Mendelův čtverec pro potomky rodičů, jenž mají v genotypech AaBb a mohou tedy tvořit čtyři typy gamet (Ab, ab, aB, AB)

 

 

AB

Ab

aB

ab

AB

AABB

AABb

AaBB

AaBb

Ab

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

aB

AaBB

AaBb

aaBB

aaBb

ab

AaBb

Aabb

aaBb

aabb


Pokud jsme tedy pochopili tyto prosté zákonitosti genetiky a známe pravděpodobné genotypy svých chovných morčat (více v mé GENETICE kapitola "Jak zjistit genotyp?"), můžeme si vzít tužku a papír a zkusit si vypsat možné genotypy potomků daného páru. A pak svoji teorii porovnat s praxí... Jen vězte, že i při sebelepším plánování má poslední slovo VŽDY příroda ;-)

 

Ještě pár slov o dědičnosti...

 

Důležité je, se ještě zmínit o tom, že potomci můžou zdědit pouze znaky, které jsou rodičům vrozené, tedy geneticky kódované. Znaky, které rodiče získali v průběhu života, nemůžou být zděděny. Potomci tedy nedědí získané kosmetické vady (jizvy, okousané uši), ale již dědí např. vlohu pro zálomky nebo zálomky samotné, jenž jsou geneticky podmíněné. Stejně tak pokud měli rodiče vrozenou vlohu pro mohutný vzrůst, jenže v průběhu života trpěli nemocí nebo podvýživou a nenarostli, tak ale přesto jejich potomci mohou zdědit vlohu mohutného vzrůstu, jenž se u jejich rodičů vlivem prostředí neprojevila. Naopak morče, které po rodičích zdědí vlohu pro chudé osvalení těla, ale správnou stravou a dostatečným pohybem z něho vyroste pěkně stavěný a osvalený jedinec, bude i přesto dál přenášet vlohu pro chudé osvalení těla. Tyto příklady jsou vlastně i znovuvysvětlením GENOTYPU  a FENOTYPU. Opakování je totiž ta matka moudrosti... ;-) Takže ještě naposledy:

 

GENOTYP je soubor všech genů bez ohledu na to, které se projeví navenek.

FENOTYP je naopak soubor znaků, které jsou na morčeti přímo vidět a podílí se na nich i vliv prostředí.

 

Proto je velmi důležité získat si co nejvíce možných informací o předcích morčete, které si chcete pořídit do cíleného chovu, a to i o několika generacích zpátky. Na více generacích se dá více zjistit a odpozorovat (pokud jsou k dispozici živý jedinci či alespoň fotografie předků), jaké znaky má daná chovná linie společné. Aby jste třeba nekoupili mercedes s genotypem trabantu ;-)

 

 

 

Bez mého souhlasu není dovoleno kopírovat a stahovat obsah z webových stránek www.halelujahskinny.cz  (s vyjímkou bannerů)