Genetika (podle mně) srozumitelně

Genetika mě fascinuje, ale zároveň mě nebaví články o ní napsané. Jsou nudné k zbláznění. Strohá fakta, pojmy (ale bez nich se nedostanete dál...). Zívám u ní, čtu bezmyšlenkově, hardisk to nebere ;-) Přitom Gregor Johann Mendel, muž považovaný za zakladatele genetiky, pocházel z Moravy a tam bývá veselo. Sice ze severní, ale i tak... :-)

Proto procházím články a vypisuji si to, co mně příjde trochu míň utahané a více pochopitelné a tvořím z toho tyto jednotlivé stránky GENETIKY v souladu s Murphyho zákonem:

 

Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství. Krást myšlenky od mnoha lidí je výzkum.“ ;-)

 

Začneme od buňky...

Pro ty, jenž chyběli ve škole na buňku (nebo prostě jen nedávali pozor, protože je to ale OPRAVDU nezaujalo), doporučuju shlédnout první díl legendárního francouzského kresleného seriálu „Byl jednou jeden život“ (k dohledání na YouTube.cz). Názorně je tam příjemnou formou vysvětleno to základní (DNA, chromosom apod.) Já se na svých stránkách pokusím pomocí obrázků a krátkého textu vysvětlit ty nejzákladnější pojmy, které jsou k pochopení genetiky nezbytné. Pro větší přehlednost uvádím pojmy s obrázky a v tabulce postupně od „nejmenší“ složky po „největší“.

 

Nezbytné základní pojmy

Nukleotidy

 • chemické látky

 • jednotlivé složky DNA

 

DNA

 • látka, která se vyskytuje ve všech organismech (Deoxyribonukleová kyselina, dvojitá šroubovice)

 • nositelka genetické informace

 • její jednotlivé úseky tvoří různé geny

 

 

 

Gen

 • vloha

 • základní jednotka genetické informace

 • určitý úsek DNA se specifickou funkcí

 • při dělení buňky je schopen vytvářet svoje přesné kopie

 • jednotlivé geny se na DNA mohou překrývat

 

 

 

Alela

 • konkrétní forma genu

 • konkrétní sekvence nukleotidů

Lokus

 • přesné místo (pozice) genu na chromosomu

 • Na lokusu je, díky párovosti chromozómů, místo pro dvě alely, které dohromady tvoří funkční alelicky pár

 

 

 

Chromosom

 • struktura z DNA a proteinů

 • Každý živočišný druh má charakteristický počet a strukturu chromosomů, morče má 32 chromosomů

 • každý chromosom je nosičem skupiny určitých genů

 

 

Genom

 • soubor genů v jedné buňce


 

A vše v jednom...


 

 

 

Prokoušeme se dalšími pojmy a pak už to bude zábava...;-)

 

Dominantní

převládající, mající převahu,určující

(zapisujeme velkým písmenem např. A)

Recesivní

ustupující, podléhající

(zapisujeme malým písmenem např. a)

Genotyp

Genotyp zahrnuje všechny informace v genech, i když některé z nich mohou být ve formě recesivních genů, jež nemají v dotyčném jedinci žádné pozorovatelné účinky.

Genetické informace, které se nemusí navenek projevit, nevidíme je, ale morče je nese.

Genotyp morčat se skládá z pěti párů různě velkých písmen (AA BB CC EE PP) Jednotlivá písmenka jsou alely. Velká písmena značí dominantní alelu, malá recesivní.

Fenotyp

Fenotyp je kombinovaný výsledek genů, které se skutečně projevily, a všech vlivů prostředí od okamžiku, kdy bylo vajíčko oplodněno.

Okem viditelné vlastnosti a znaky.

Heterozygot

Je jedinec, jehož genotyp je v daném lokusu tvořen odlišnými alelami

např.  Aa

Homozygot

Je jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen jediným typem alel

např.  AA, aa

Jedno morče může být v jednom genu homozygot a v jiném genu heterozygot!!!

např. AA Bb

Mutace

Náhodná změna DNA, která může vést k pozměnění výsledné vlastnosti, kterou má gen na starosti

 

Ještě existuje spoustu termínu, které se na poli genetiky vyskytují, ale já je zde uvádět nebudu, jelikož nejsem odborník a ani jím nechci být ;-) Pokud se někdo z Vás pročetl až sem a genetika ho začala alespoň trochu zajímat, tak si může z mnoha erudovanějších zdrojů, než jsou moje stránky, znalosti ještě více prohloubit. Já zde uvádím informace v kostce pro chovatele, kteří se chtějí věnovat cílenému chovu a chtějí, aby každý jejich odchov měl určitý smysl a aby jejich chovatelství nebylo pouhým množením...

 

 


 

 

Bez mého souhlasu není dovoleno kopírovat a stahovat obsah z webových stránek www.halelujahskinny.cz  (s vyjímkou bannerů)