Pojmenování plemene ROZETA je samozřejmě odvozeno od vírků-rozet, které na sobě tato morčata mají. Ve společnosti je za toto plemeno mylně považováno každé morče s vírkem, které běžně koupíte v nevalné kvalitě ve zverimexu. Ve skutečnosti kvalitních a standardních jedinců plemene rozeta se správným tvarem a umístěním vírků moc není a i chovatelských stanic je u nás pomálu. Touto stránkou bych ráda přiblížila zájemcům a fanouškům standard tohoto plemene. Fotky zde použité jsou fotky mých morčat.

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍRKY

Charakteristický znak pro toto plemeno jsou vírky (rozety). Jedná se o vírkatá morčata. Každý vírek má být kruhový, dostatečně velký a otevřený. Standardní (správný) vírek vychází vždy jen z jednoho bodu, který ideálně není větší než hlavička špendlíku, není zdvojený a neubíhá do pěšinky či jiného nestandartního tvaru. Vírky na plemeni rozeta mají standardem dané pravidelné rozmístění a mezi vírky se ze srsti tvoří tzv. hřebeny.

 

 Možné tvary vírků

Správný tvar vírku vychází z jednoho malého bodu (velikost špendlíkové hlavičky) do kruhu. Kruh musí být dostatečně velký, otevřený.

 

 

Oválná rozeta. Rozeta se rozbíhá do oválu a né do kruhu. Střed může být tvořen z holého místa kůže (velký střed) nebo úzkou linkou, ze které se chlupy rozbíhají do oválu (podélný střed). Tento tvar rozety se často vyskytuje v zadních rozetách na zadečku.

 

 

 

Velký střed. Rozeta je kruhová, ale vychází z velkého středu, který vyplňuje holá kůže.

 

 

Rozeta ubíhající do pěšinky nemá střed velikosti špendlíkové hlavičky a není kruhová. Může tvořit různá tvary.

 

 

Zdvojená rozeta má dva středy, z každého středu se srst rozbíhá do více či méně povedené kruhové rozety.

 

 

 

Linie

Rozety jdoucí v linii mají středy ve stejné výšce a správném postavení. Nevybočují pod ani nad línii středů, nejsou uhnuty do stran. Jsou symetrické.

 

 

Rozety jdoucí mimo linii, kdy středy rozet nejsou ve shodném postavení a minimálně jeden z výchozích bodů rozet je uhnutý mimo předepsanou linii (nahoru, dolů, do strany)

 

 

asymetrie zadních rozet

asymetrie tělní rozety (č.2)

 

Za chybu se považuje i jedna nebo více chybějících nebo přebývajících rozet než je žádoucí.

 

UMÍSTĚNÍ ROZET A HŘEBENY

Každá rozeta má své dané správné umístění a každá rozeta má své číslo (1 až 8 viz. obrázky níže). Při výstavách se hodnotí každá rozeta zvlášť a většinou právě za tvar a středy rozet bývá u tohoto plemene největší srážka bodů. Mezi rozetami se ze srsti tvoří hřebeny a tyto hřebeny mají být rovné, vzpřímené a pevné, srst ideálně rovnoměrně dlouhá. Každý hřeben má své vlastní označení a správné umístění (viz. obrázek níže). Mezi hřebeny nesmějí vznikat žádné meziprostory, prostor v této "síti" z hřebenů vyplňují rozety.

 

Umístění hřebenů

Centrální hřeben - vede podél páteře od límce na zadek
Postranní hřebeny - jsou dva a vede každý z jedné strany rovnoběžně s centrálním
Límcový hřeben - vede přes ramena a krk kolmo na centrální hřeben
Zadní hřeben - vede nad boky a zády rovnoběžné s límcovým

 

 

Umístění rozet

Tělní rozety - tvoří pomyslný pás kolem těla. Dvě jsou umístěné na hřbetě z obou stran podél páteře a dvě jsou na bocích. Značí se od leva do prava číslicemi 1,2,3,4.
Zadní rozety - dvě jsou umístěné na kyčlích morčeta a dvě jsou na zadečku. Značí se z leva do prava číslicemi 5,6,7,8.

 

 

 

Nosní rozety

 

 

 

Nosní rozety jsou brány jako žádoucí nadstandard. Jsou dvě a jsou umístěny nad nosem vedle sebe. 

 

 

DALŠÍ ZNAKY PLEMENE

Na čele mají malé rozetky nepravý vírek, který časem zarůstá a chloupky rostlé dopředu tvoří ofinku. Na tvářích roste srst rozetám dopředu.

 

Ofinka

 

Srst na tvářích

 

VÝSTAVY

Rozetky nejsou plemenem, které by bylo na výstavách zastoupeno v hojném počtu, protože nejsou v hojném počtu zastoupené ani v chovu. Vzhledem ke specifickým požadavkům na vzhled tohoto plemene, nemohou dost dobře konkurovat jiným prošlechtěnějším plemenům, ale určitě jsou pro svůj jedinečný vzhled na výstavách vítány a obdivovány ;-) Standardně však dosahují nižšího počtu bodů a získat kartičku CAC je považováno za velký úspěch. Pro ilustraci přikládám soubor s foto posuzovací karty z výstavy, kde je uvedeno, co vše se na rozetách hodnotí.

 

 

Bez mého souhlasu není dovoleno kopírovat a stahovat obsah z webových stránek www.halelujahskinny.cz  (s vyjímkou bannerů)